Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikası


Bizimle iletişim halinde olan herkese sunduğumuz iş sürekliliğimiz ve bilgi varlıklarımızla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardının yerine getirilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve buna bağlı tüm yasal şartlara uyulması, risklerin azaltılarak ihlallerin yaşanmaması, farkındalığın artırılması, diğer yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde sektörümüzde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışırız.